لایه های بام سبز

لایه های بام سبز دارای۳ لایه میباشد که به شرح زیر است:

  1. لایه پوشش گیاهی
  2. محیط کشت
  3. لایه زهکش

لایه پوشش گیاهی:از انجایی که بام سبز تا حد امکان سبک طراحی میشوند معمولا شامل گیاهانی هستند که در خاک کم عمق و با نگهداری کم رشد کنند

محیط کشت: محیط کشت جایی هست که گیاهان در ان رشد میکنند.محیط کشت باید وزن سبکی داشته باشد به همین دلیل نسبت به خاک معمولی تفاووت هایی دارد.به همین دلیل برای کشت باید محیطی انتخاب که سبک باشه و ۹۰۰ کیلوگرم در هر متر مکعب در حالت مرطوب باشد.یک مخلوط معمولی مرکب از یک سوم ماسه یک سوم سنگ های متخلخل و یک سوم خاک الی میحیطی مناسب را تشکیل میدهد .

لایه زهکش:

لایه زهکش مجموعه ای پیچیده از لایه های دیگر میباشد:

لایه صافی:

در بین محیط کشت و زهکش فیلتری قرار دارد که  رطوبت  گیاهان را از ریشه میگیرد و مانع گندیدگی گیاهان میشود. این فیلتر دارای بافتی شبیه پارچه ای است .

صفحه زهکش:

یه صفحه سه لایه است که لایه بالایی عمل فیلتر را انجام میدهد و اب اضافی را از ریشه ها دور میکند این لایه همچنین به عنوان لایه محافظ ریشه ها عمل می کند. لایه های وسطی که به شکه کاسه ای مخروطی شکل است اب اضافی را از ریشه میکشد و در خود نگه میدارد لایه پایینی که یک فیلتر پارچه ای میباشد مانع از اسیب دیدن غشا و عایق میشود.

لایه محافظ:

این لایه شمال پوشش هایی میباشد که بام و سیستم عایق کاری را از نشت کردن و نفوذ اب حفاظت میکند. این صفحه میتواند از باریکه ای از بتن سبک صفحه ای از عایق محکم ورقه ای ضخیم پلاستیکی ورق مسی یا ترکیبی از اینها  بر حسب ویژگی های طراحی و کاربرد بام سبز شد.

ساختار سقف:

بام را از نشت کردن و چکه کردن محافظت میکند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Call Now Button