قوانین و ضوابط برای اجرای روف گاردن

خانه / بام سبز / قوانین و ضوابط برای اجرای روف گاردن

قوانین و ضوابط برای اجرای روف گاردن

قوانین و ضوابط برای اجرای روف گاردن

امروزه با افزایش آپارتمان ها و سازه های بلند، فضا های سبز به تدریج کاهش یافته اند و همین امر باعث یکی از دلایل اصلی آلودگی هوا نیز باشد.در این بین مهندسین و دست اندر کاران این حوزه نیز بیکار ننشسته اند و با ایده های مختلف سعی میکنند تا فضا های سبز را در شهر ها افزایش دهند و از این طریق در بهبود وضعیت آب و هوا و کاهش آلودگی ها نقش بسیار موثری دارند.

قوانین و ضوابط برای اجرای روف گاردن به شرح زیر میباشد

  • به ازای هرمترمربع فضای سبز نیمه متراکم ، به وسعت مجاز به وسعت مجاز دو متر مربع اضافه خواهد شد.
  • به ازای هرمتر مربع فضای سبز متراکم ، سه متر مربع به وسعت مجاز اضافه خواهد شد.
  • به ازای هرمترمربع فضای سبز گسترده ی روف گاردن ، یک مترمربع به وسعت مجاز افزوده خواهد شد.

صدور مجوز شهرداری جهت اجرای روف گاردن برای ساختمان هایی که فرمان اجرا داشته اند هم امکان پذیر است:

ساختمان هایی که پیش از این فرمان ساخت را دریافت کرده اند و پس از آن تصمیم به اجرای روف گاردن می گیرند، میتوانند به شهرداری مراجعه کنند و برگه دستور روف گاردن را دریافت نمایند و به فرمان ساخت ساختمان الحاق بپردازند.

به این ترتیب مجوز روف گاردن به پروانه ساختمانی قبلی که از قبل صادر شده بود درج می گردد.

(ضوابط فنی مورد تایید مهندسان برق ، سازه ، تاسیسات و معماری در برداشته باشد.)
هم چنین جزئیات اجرایی طرح روف گاردن به منظور رفع مشرفیت و عدم مزاحمت برای همسایگان، به ویژه طبقات پایین بام در نظر گرفته شود.

برنامه های آتی شهرداری ها:

اختصاص دادن قسمتی از فضای زمین ها به فضای سبز لازم بوده و به تصویب رسیده و در آینده ای نه چندان دور در اکثر مناطق اجرایی خواهد شد.

را بزنید enter برای جستجو تایپ کنید و کلید

Call Now Button