قوانین شهرداری برای بام سبز

خانه / بام سبز / قوانین شهرداری برای بام سبز

دیدگاه شهرداری نسبت به اجرای بام سبز

قوانین شهرداری برای بام سبز:

شهرداری افراد را برای ساخت روف گاردن در شهرها تشویق بسیاری می کند ،مجوز اجرای بام سبز بر عهده کارفرما بوده است و باید مجوز های لازم را از شهرداری ناحیه ای که ساختمان در آن قرار دارد، دریافت نماید.

برای ساخت بام سبز در شهر ها به حمایت شهرداری جهت دادن انگیزه برای ساخت بام سبز نیازمند هستیم.

شهرداری معمولا افراد را به ایجاد بام سبز تشویق میکند و به اجرای روف گاردن در ساختمان ها انگیزه میدهد

اما این موضوع باعث نمی شودتا افراد قوانین و ضوابط تعیین شده را نادیده بگیرند و بدون توجه به آن ها، اقدام به فعالیت های ساختمانی نمایند.

طرح های تشویقی شهرداری برای اجرای روف گاردن :

قوانین شهرداری برای بام سبز:

اخذ کمتر عوارض، افزایش تراکم ساخت و مشوق های مالیاتی

با ساخت بام سبز در سطح شهر ، همه افراد از مزایای بسیار روف گاردن بهره مند خواهند میشوند.

با وجود تشویق شهرداری به اجرای بام سبز ، افراد نمی توانند بدون در نظر گرفتن قوانین و ضوابط تعیین شده اقدام به ساخت آن بکنند و همه باید برای شروع کار طبق قوانین شهراری ، مجوز را دریافت نمایند و بعد نسبت به اجرای روف گاردن اقدام کنند.

نکاتی دیگر در رابطه با اجرای باغ بام ها :

  • جهت افزایش انگیزه ی ساخت روف گاردن یا بام سبز در افراد و کارفرمایان ، شهرداری تعیین کرده است که خواهان طراحی و اجرای روف گاردن می توانند به ازای هر واحد ، ۵ متر از فضای باز ساختمان (به شرط اجرای ۳ برابر فضای سبز در پشت بام ساختمان ) کم کنند.
  • همچنین بهتر است بدانید که در برنامه های آتی شهرداری ها، اختصاص دادن قسمتی از فضای زمین ها به فضای سبز و فضای بام ها لازم بوده و این مورد در حال حاضر به تصویب رسیده است و در آینده ای نه چندان دور اجرایی خواهد شد.

را بزنید enter برای جستجو تایپ کنید و کلید

Call Now Button