حیاط پروژه اداری ناهید (با سیستم روف گاردن)

محل : تهران، خیابان عباس آباد (شهید بهشتی)
آرشیتکت : ساناز قائم مقامی، مجتبی محمد ظاهری
کاربری : اداری
مساحت : 35 متر مربع
سال ساخت : 1392
سیستم زیر سازی Zinco آلمان (Protection Mat SSM45, Stabilodrain SD30, Filter Sheet TG)
امکانات :
سیستم روشنایی اتوماتیک
8 گونه گیاهی

را بزنید enter برای جستجو تایپ کنید و کلید

Call Now Button