قوانین شهرداری و بام سبز

خانه / بام سبز / قوانین شهرداری و بام سبز

قوانین شهرداری و بام سبزقوانین شهرداری در سالهای اخیر با اصطلاح تعریف شده «توسعه عمودی فضای سبز»، نه تنها ممانعتی بر اجرای بام سبز ندارد، بلکه گسترش فضای سبز مورد تشویق نیز قرار می‌گیرد.

البته چهارچوب‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد که می‌بایست رعایت شود.

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوری، در سال ۱۳۸۹، ضوابط طراحي فضاهاي سبز شهری را طی نشريه شماره ۲۰۳ معاونت نظارت راهبردي دفتر نظام فني اجرايي منتشر کرده است که در وب‌سایت www.tec.mporg.ir قابل مشاهده است.

حتی شهرداری‌های شیراز و تبریز در مناطقی از ساختمانهای شهرداری اولین بام‌های سبز را در این شهر‌ها جهت الگو‌برداری اجرا کرده‌اند تا مشوق سازندگان باشند.

مشخصات و لایه‌های معرفی شده در این آئین‌نامه، فقط بخشی از لایه‌هایی است که توسط شرکت سازه صدر و با مصالح اروپایی بسیار مرغوب اجرا می‌شوند.

در برنامه‌های آتی شهرداری تهران نیز لزوم تخصیص درصدی از فضای زمین‌ها به فضای سبز و تامین مازاد لازم آن در فضای بام طی دستور‌العمل‌هایی تصویب شده و در آینده نزدیک به اجرا درخواهد آمد.

تصویر فوق مربوط به شهرشیراز میباشد که ساختمان شهرداری را بعنوان نمونه و جهت تشویق سازندگان به بام سبز تبدیل کرده اند.

را بزنید enter برای جستجو تایپ کنید و کلید

Call Now Button